Като компетентни и опитни професионалисти в областта на застраховането, основните ни приоритети  в  нашата  работа  са  почтеност,  лоялност  и  коректност.   Нашите застрахователни решения, които предлагаме, са проектирани по начин, който отговаря най-добре на индивидуалните нужди и приоритети на нашите клиенти.

Целият ни екип е изграден от високо квалифицирани специалисти, като сме се посветили изцяло на нашите клиенти, осигурявайки:

Компетентно персонално обслужване

Широка продуктова гама

Изгодни ценови условия

НАШАТА ВИЗИЯ

Да изградим солидно застрахователно партньорство с нашите клиенти, служители и стратегическите ни бизнес партньори, уважавайки интересите и целите на всяка една от страните. Успехът ни се измерва с клиентите, които са ни се доверили, защото те вярват в способността ни да предлагаме висококачествено застрахователно обслужване, надвишаващо очакванията за цена, разнообразие от застрахователни решения и професионализъм.

НАШАТА МИСИЯ

Професионализъм

Ние сме висококвалифицирани професионалисти, като гаранция за това е нашата богата практика и опит в областта на застраховането. И не само – нашите служители редовно посещават всички организирани от застрахователните компании семинари, обучения, специализации и др.

Отговорност

Интересите на нашите клиенти са приоритет в нашите действия при създаването на застрахователни решения.

Обслужване на клиенти

Сключването на застрахователния договор е личен процес. Ние уважаваме нашите клиенти и се съобразяваме с всеки детайл, при изготвянето на оферти

Индивидуални решения

Опитът ни е показал, че рядко можем да намерим универсално застрахователно решение. Именно тук е нашата сила – да създаваме персонализирани застрахователни решения за нашите клиенти

Обслужване на щети и водене на претенции

Нашите услуги не приключват с подписването на застрахователния договор. Ние сме близо до Вас и в случаите при настъпване на застрахователно събитие – от завеждането на щетата пред Застрахователя до нейното приключване

Вярваме в дългосрочните бизнес партньорства

Ние не сме тук за малко. Ние сме тук за да осигурим на нашите клиенти сигурност в дългосрочен план

Кога желаете да се срещнем лице в лице?

Ние държим на личния контакт. За нас е истинско удоволствие да се срещаме с нашите настоящи и потенциални клиенти