Имуществено застраховане

Защитете Вашето движимо и недвижимо имущество. Благодарение на широката гама и разнообразие от застрахователни продукти, предлагани от застрахователните компании ние можем да Ви предложим персонално изготвени застрахователни решения за максимална защита при оптимални условия и цена, която ще Ви хареса.

Домашно имущество

По този вид застраховка Вие можете да застраховате недвижимо и движимо имущество, собственост на физически или юридически лица, което не се използва с търговска цел. На българския пазар се предлагат над 20 вида застрахователни продукти, предназначени за защита на сгради и обзавеждането в тях. Ние сме тук за да Ви предложим най-добрия продукт (или комбинация от такива), които да надхвърлят Вашите очаквания по отношение на застрахователна защита, условия по застраховките и цена.

Този вид застрахователна защита е подходяща за:

Жилищни сгради: Апартаменти, къщи, вили и прилежащите към тях мазета, тавани и гаражи
Помощни и селскостопански постройки: летни кухни, беседки, барбекюта и др.
Подобрения по сгради: трайно прикрепените към сградите елементи, детайли и съоръжения
Ландшафт, огради, подпорни зидове, басейни и др.
Инсталации: газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, климатични, вентилационни, алармени и др.
Трайно монтирани подови настилки, врати, прозорци, теракот, фаянс, вътрешни стъкла и др.
Обзавеждане на сгради: мебели, килими, пердета, осветителни тела и др.
Техника и уреди: бяла и черна техника, климатици, компютри, лаптопи, таблети, фотоапарати, битова електроника, отоплителни уреди, камини и др.
Спортно оборудване и екипировка и др.
Слънчеви колектори, слънчеви батерии, сателитни антени и др.

Този вид застрахователна защита Ви предпазва от:

Пожар, мълния, гръм, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар и др.
Природни бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/замръзване
Злоумишлени действия на трети лица / Вандализъм
Изтичане на вода и пара oт тръбни инсталации: водопроводни, отоплителни, климатични, канализационни, спринклерни и др.
Земетресение
Свличане/срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води
Действия на морски вълни
Удар от превозно средство и/или животно
Авария с товарни и разтоварни машини
Чупене на стъкла нa: прозорци, вpaти, витрини, трайно монтирани вътрешни и външни стъкла
Ударна/Звукова вълна
Възстановяване на разходи за почистване
Късо съединение и/или токов удар
Разходи за временно настаняване
Загуба на доход от наем
Нанесени преки материални вреди върху преносима електронна техника
Кражба с взлом, грабеж и кражба с техническо средство
Причинени вреди на трети лица (Гражданска отговорност)

Имущество на Юридически лица

По този вид застраховка Вие можете да застраховате недвижимо и движимо имущество, собственост на юридически лица, предназначено за административна, търговска или производствена дейност.

Ние сме тук за да Ви предложим най-добрия продукт (или комбинация от такива), които да надхвърлят Вашите очаквания по отношение на застрахователна защита, условия по застраховките и цена.

Този вид застрахователна защита е подходяща за:

Сгради: административни, търговски, производствени или стопански сгради и складови помещения, хотели, ресторанти, мелници, бензиностанции, оранжерии и др.
Подобрения по сгради: трайно прикрепените към сградите елементи, детайли и съоръжения
Трайно монтирани подови настилки, врати, прозорци, теракот, фаянс, осветителни стъкла и др.
Инсталации: газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, климатични, вентилационни, алармени и др.
Асансьори, газови, нафтови котли или котли на твърдо гориво, слънчеви батерии и сателитни антени
Офис оборудване и електронна техника
Преносими компютри, мобилни телефони и друга нестационарна техника
Машини, съоръжения, оборудване
Обзавеждане на сгради, стопански инвентар
Други дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за придобиване на ДМА, незавършено строителство
Ведомствени транспортни средства за вътрешно обслужване
Стоково-материални запаси: материали, продукция, стоки и незавършено производство, собствени и взети на консигнация стоки
Чужди имущества, наети, приети за ремонт, обработка или съхранение
Имущество от особен вид: парични средства, благородни метали, нумизматични и други колекции, книги и ръкописи, антикварни предмети, произведения на, документи, ценни книжа, чертежи, носители на информация, музикални инструменти и др.

Този вид застрахователна защита Ви предпазва от:

Пожар, мълния, гръм, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар и др.
Природни бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед, измръзване/замръзване
Злоумишлени действия на трети лица / Вандализъм
Изтичане на вода и пара oт тръбни инсталации: водопроводни, отоплителни, климатични, канализационни, спринклерни и др.
Земетресение
Свличане/срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води
Действия на морски вълни
Удар от превозно средство и/или животно
Авария с товарни и разтоварни машини
Чупене на стъкла нa: прозорци, вpaти, витрини, рекламни надписи и табели, трайно монтирани вътрешни и външни стъкла
Ударна/Звукова вълна
Късо съединение и/или токов удар
Щети при промяна на адрес
Стачки и бунтови
Финансови загуби в резултат на прекъсване на дейността
Загуба на доход от наем
Кражба с взлом, грабеж и кражба с техническо средство
Причинени вреди на трети лица (Гражданска отговорност)
Възстановяване на разходи за почистване, за наемане на експерти и други разходи