Кои сме ние

Лицензиран застрахователен брокер „Гранд Иншуранс“ ЕООД има издадено  Удостоверение от Комисията за финансов надзор (КФН) с № 522-ЗБ от 10.08.2016 година за регистрация по чл. 309, ал. 1 от Кодекса за Застраховането и е вписан във водения от Комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор под регистрационен номер 11-583. От 2019-та година сме членове и на Асоциацията на Застрахователните Брокери в България.

Млади и амбициозни професионалисти

Вече над 10 години успешно консултираме нашите клиенти във вземането на застрахователни решения, ликвидирането на щети и професионално обслужване на застрахователните договори. До 2016-та година всеки един член от нашия екип е работил в застрахователни брокери или застрахователни компании, като през Август 2016 година ние създадохме застрахователен брокер Гранд Иншуранс“ ЕООД в отговор на необходимостта от ново поколение застрахователен брокер, предлагащ професионално и компетентно застрахователно обслужване. Седалището на брокера е в град Бургас, като благодарение на съвременните методи за комуникация и кореспонденция обслужваме клиенти от цялата страна.

Офисът

Централният офис на „Гранд Иншуранс“ е в гр. Бургас, като наши представителства има в градовете Пловдив, Малко Търново, Първомай, Куклен и др. Заложили сме като концепция да осигурим присъствие и в други градове из страната.

В какво вярваме

Имаме цел

Да осигурим на нашите клиенти най-доброто и качествено обслужване, водени от идеята да предлагаме застрахователни продукти при най-добри условия на най-добри цени. Работим отговорно, като основния ни приоритет е „Гранд иншуранс“ да бъде гаранция за сигурност и спокойствие на потребителите на застрахователните услуги.

Опит

Опитът, който сме натрупали с времето ни дава основание гордо да заявим, че знаем кои са най-добрите застрахователни решения за нашите клиенти, спестявайки им време и пари при гарантирано най-добри условия, които осигуряват спокойствие и сигурност.

Нашето желание

Да осигурим на нашите клиенти най-доброто и качествено обслужване, водени от идеята да предлагаме застрахователни продукти при най-добри условия на най-добри цени. Работим отговорно, като основния ни приоритет е „Гранд иншуранс“ да бъде гаранция за сигурност и спокойствие на потребителите на застрахователните услуги.

Застрахователен софтуер

Разполагаме със свой собствен застрахователен софтуер, който ни осигурява безпроблемно администриране на застрахователните договори, включително и известия чрез SMS и E-mail известяване, високо ниво на отчетност и непрекъснат анализ и контрол на цялостната ни дейност.

Основните дейности, които предлагаме

Детайлно проучване и анализиране на възможностите за оптимизиране на застрахователната активност, осигуряване на адекватно покритие на Вашата дейност и подобряване администрирането на целия процес
Препоръки за промени на вече действащи застрахователни договори, ако се налагат такива
Компетентно консултиране относно препоръчителните за Вашия бизнес застрахователни покрития
Подготовка на преддоговорна информация в съответствие с Вашите изисквания и представяне на целеви застрахователни оферти
Следене сроковете при поредни вноски и при подновяване на договорите
Съдействие при уреждането на претенции при настъпване на застрахователни събития и оказване на съдействие за определяне размера на нанесените щети
Възможност и ресурс да Ви представляваме пред застрахователните компании и да защитаваме Вашите интереси, свързани със сключването и обслужването на застрахователните договори, както и със застрахователни обезщетения
Осигуряване на вещи лица при уреждане на застрахователни обезщетения и оказване на съдействие за правна и счетоводна защита, свързана с тях
Посредничество и координация при уреждането на застрахователни и презастрахователни сделки
Осигуряване на допълнителни услуги по Ваше желание, в зависимост от това, от което имате нужда и други